คลิ๊กที่นี่อ่านเพิ่ม : ยาธรณีสัณฑะฆาต ทิพย์โอสถ ยาไทย
รายละเอียด : ชื่อยาสมุนไพร :  ยาธรณีสัณฑะฆาต
ชื่อแหล่งที่มา :    ยาธรณีสัณฑะฆาต ทิพย์โอสถยาไทย
สรรพคุณ :        แก้กษัยเส้น เถาดาน ท้องผูก
คำเตือน :             คนเป็นไข้ เด็กหรือสตรีมีครรภ์
                             ห้ามรับประทาน
                             ผู้สูงอายุ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
ทะเบียนเลขที่ :  G343/53
ประเภท :         ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
ขนาดบรรจุ  :      จำนวน  60 แคปซูล
ใบอนุญาตเลขที่ ฆท. 772/2557
อายุของยา           3  ปี (นับจากวันผลิต)  
ราคาปกติ :
ราคาขาย :           250 บาท

ราคาปกติ : 0.00
ราคาขาย : 250.00