คลิ๊กที่นี่อ่านเพิ่ม : ยาแคปซูลสมุนไพรผสมว่านชักมดลูก ทิพย์โอสถ ยาไทย
รายละเอียด : ชื่อยาสมุนไพร :  ยาแคปซูลสมุนไพรผสมว่านชักมดลูก
ชื่อแหล่งที่มา :    ว่านชักมดลูก ทิพย์โอสถยาไทย
สรรพคุณ :        แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
ทะเบียนเลขที่ :  G572/53
ประเภท :         ยาสามัญแผนโบราณ
ขนาดบรรจุ  :      จำนวน  60 แคปซูล
ใบอนุญาตเลขที่ ฆท. 767/257  
อายุของยา           3  ปี (นับจากวันผลิต)  
ราคาปกติ :
ราคาขาย :       250 บาท

ราคาปกติ : 0.00
ราคาขาย : 250.00