คลิ๊กที่นี่อ่านเพิ่ม : ขมิ้นชัน ทิพย์โอสถ ยาไทย
รายละเอียด : ชื่อยาสมุนไพร :  ขมิ้นชัน
ชื่อแหล่งที่มา :    ขมิ้นชัน ทิพย์โอสถยาไทย
สรรพคุณ :        แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ทะเบียนเลขที่ :  G200/53  
ประเภท :         ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
ขนาดบรรจุ  :      จำนวน  60 แคปซูล
ใบอนุญาตเลขที่ ฆท. 770/2557
อายุของยา           3  ปี (นับจากวันผลิต)  
ราคาปกติ :
ราคาขาย : 250 บาท

ราคาปกติ : 0.00
ราคาขาย : 250.00